艣roda, 3 kwietnia 2019

Pomys艂 na UTO

Jakby przeszed艂 projekt, kt贸ry by艂, ale zosta艂 wycofany, to interesuj膮ce nas zapisy w Prawie o ruchu drogowym wygl膮da艂yby tak:

Art 2.

18) (...) za pieszego uwa偶a si臋 r贸wnie偶 osob臋 (...) poruszaj膮c膮 si臋 (...) przy u偶yciu urz膮dzenia transportu osobistego (...);

48a) urz膮dzenie transportu osobistego - urz膮dzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania si臋 pieszych, nap臋dzane si艂膮 mi臋艣ni lub za pomoc膮 silnika elektrycznego, kt贸rego konstrukcja ogranicza pr臋dko艣膰 jazdy do 25 km/h, o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej w ruchu 0,9 m;

Art. 11.

4b. Pieszy poruszaj膮cy si臋 przy u偶yciu urz膮dzenia transportu osobistego mo偶e porusza膰 si臋 jedynie po drodze dla rower贸w, a w przypadku ruchu z pr臋dko艣ci膮 pieszego tak偶e:

1) po chodniku lub poboczu, o szeroko艣ci co najmniej 2,5 m;

2) po drodze dla pieszych lub drodze dla rower贸w i pieszych.

5. Przepis贸w ust. 1-4b nie stosuje si臋 w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z ca艂ej szeroko艣ci drogi i ma pierwsze艅stwo przed pojazdem.

Z uzasadnienia do projektu:

Zmiana brzmienia art. 2 pkt 18 i pkt 31 oraz dodanie pkt 48a w przepisach wynika m.in. 
z oczekiwa艅 spo艂ecznych z uwagi na fakt, i偶 w ostatnich latach zauwa偶alny jest dynamiczny rozw贸j technologii w zakresie urz膮dze艅 takich jak segway (oraz urz膮dzenia podobnej konstrukcji), hulajnoga elektryczna, hulajnoga, deskorolka, wrotki, rolki, itp., nazwanych w projektowanych przepisach urz膮dzeniem transportu osobistego. Rozw贸j ten powoduje, 偶e wskazane urz膮dzenia staj膮 si臋 coraz bardziej dost臋pne i popularne, g艂贸wnie w艣r贸d mieszka艅c贸w du偶ych aglomeracji miejskich. Korzystanie z tych urz膮dze艅 budzi jednak powa偶ne w膮tpliwo艣ci w zakresie zgodno艣ci z prawem. 

Aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie przewiduj膮 mo偶liwo艣ci poruszania si臋 przy pomocy urz膮dze艅 transportu osobistego po drogach publicznych (a tak偶e po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewn臋trznych po艂o偶onych w strefach ruchu). Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystaj膮cej z takiego urz膮dzenia (jakie wi膮偶膮 si臋 z tym obowi膮zki i uprawnienia), co powoduje, 偶e u偶ytkownicy (tak偶e potencjalni) tych urz膮dze艅 transportu osobistego maj膮 liczne w膮tpliwo艣ci co do dost臋pno艣ci dla nich publicznej infrastruktury drogowej.

Z przepis贸w ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika, 偶e osoba poruszaj膮ca si臋 przy pomocy tego typu urz膮dze艅 nie mo偶e by膰 traktowana jako pieszy, ani te偶 jako kieruj膮cy rowerem. Powoduje to zr贸偶nicowane podej艣cie organ贸w kontroli ruchu drogowego do os贸b poruszaj膮cych si臋 przy pomocy takich urz膮dze艅. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami art. 2 pkt 48a, urz膮dzenie transportu osobistego mo偶e by膰 nap臋dzane si艂膮 mi臋艣ni lub za pomoc膮 silnika elektrycznego. W przypadku nap臋du za pomoc膮 silnika, jego konstrukcja powinna ogranicza膰 pr臋dko艣膰 jazdy do 25 km/h. Natomiast w odniesieniu do szeroko艣ci urz膮dzenia, zosta艂a ona ograniczona do szeroko艣ci wynikaj膮cej z definicji roweru, tj. do 0,9 m, co jest istotne ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 korzystania przez osoby piesze poruszaj膮ce si臋 przy u偶yciu urz膮dzenia transportu osobistego z tej samej infrastruktury (droga dla rower贸w). Z tego samego wzgl臋du przyj臋to analogiczne jak dla roweru ograniczenie pr臋dko艣ci urz膮dzenia transportu osobistego - do 25 km/h.

Zaproponowana definicja pojazdu okre艣lona w art. 2 pkt 31 ustawy - Prawo o ruchu drogowym obejmuje r贸wnie偶 urz膮dzenia przystosowane do poruszania si臋 po drodze. W celu niestosowania do urz膮dzenia transportu osobistego, (przy u偶yciu kt贸rego b臋dzie porusza艂 si臋 pieszy) wymaga艅 nak艂adanych przepisami o warunkach technicznych pojazd贸w, zmieniono brzmienie pkt 31, wy艂膮czaj膮c z definicji pojazdu przedmiotowe urz膮dzenie.

Po tej lekturze zastanawia艂o mnie o co chodzi z ograniczeniem pr臋dko艣ci rower贸w do 25 km/h. Szybkie zerkni臋cie do definicji roweru wyja艣ni艂o t臋 zagadk臋:

47) rower - pojazd o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 0,9 m poruszany si艂膮 mi臋艣ni osoby jad膮cej tym pojazdem; rower mo偶e by膰 wyposa偶ony w uruchamiany naciskiem na peda艂y pomocniczy nap臋d elektryczny zasilany pr膮dem o napi臋ciu nie wy偶szym ni偶 48 V o znamionowej mocy ci膮g艂ej nie wi臋kszej ni偶 250 W, kt贸rego moc wyj艣ciowa zmniejsza si臋 stopniowo i spada do zera po przekroczeniu pr臋dko艣ci 25 km/h;

Brak komentarzy:

Prze艣lij komentarz