czwartek, 25 lipca 2019

Projekt ustawy o urz膮dzeniach transportu osobistego


Kilka dni temu projekt ustawy zosta艂 wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministr贸w, jednak wci膮偶 nie zosta艂 opublikowany na stronie Rz膮dowego Centrum Legislacji. Okazuje si臋 jednak, 偶e s膮 osoby, kt贸re dosta艂y go po czerwcowej konferencji.


Projekt z dnia 5 czerwca 2019 r.

USTAWA
z dnia ……………………..…… 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 47 otrzymuje brzmienie: 

„47) rower – pojazd o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 0,9 m poruszany si艂膮 mi臋艣ni osoby jad膮cej tym pojazdem; rower mo偶e by膰 wyposa偶ony w uruchamiany naciskiem na peda艂y pomocniczy nap臋d elektryczny zasilany pr膮dem o napi臋ciu nie wy偶szym ni偶 48 V o znamionowej mocy ci膮g艂ej nie wi臋kszej ni偶 250 W, kt贸rego moc wyj艣ciowa zmniejsza si臋 stopniowo i spada do zera po przekroczeniu pr臋dko艣ci 25 km/h; okre艣lenie to obejmuje r贸wnie偶 urz膮dzenie transportu osobistego;”,

b) po pkt 47a dodaje si臋 pkt 47b w brzmieniu:

„47b) urz膮dzenie transportu osobistego – urz膮dzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania si臋 wy艂膮cznie przez kieruj膮cego znajduj膮cego si臋 na tym urz膮dzeniu, o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej w ruchu 0,9 m, d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej 1,25 m, masie w艂asnej nieprzekraczaj膮cej 20 kg, wyposa偶one w nap臋d elektryczny, kt贸rego konstrukcja ogranicza pr臋dko艣膰 jazdy do 25 km/h;”;

2) w art. 16 po ust. 7 dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu:

„8. Kieruj膮cy urz膮dzeniem transportu osobistego mo偶e, w przypadku braku drogi dla rower贸w lub pasa ruchu dla rower贸w, porusza膰 si臋 jezdni膮 drogi, na kt贸rej pr臋dko艣膰 dopuszczalna pojazd贸w lub zespo艂贸w pojazd贸w jest nie wi臋ksza ni偶 30 km/h.”;

3) w art. 33:

a) po ust. 5 dodaje si臋 ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kieruj膮cego urz膮dzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyj膮tkowo, gdy szeroko艣膰 chodnika wzd艂u偶 drogi, po kt贸rej ruch pojazd贸w jest dozwolony z pr臋dko艣ci膮 wi臋ksz膮 ni偶 30 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rower贸w oraz pasa ruchu dla rower贸w. ”,

b) po ust. 7 dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis贸w ust. 2, 3a, 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 nie stosuje si臋 do ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego.”;

4) w art. 45 w ust. 1 po pkt 10 dodaje si臋 pkt 11–15 w brzmieniu:

„11) pozostawiania na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, roweru oraz urz膮dzenia transportu osobistego, je偶eli utrudnia to ruch lub zagra偶a jego bezpiecze艅stwu;

12) ci膮gni臋cia urz膮dzeniem transportu osobistego innego pojazdu;

13) u偶ywania na drodze publicznej urz膮dzenia wyposa偶onego w nap臋d elektryczny innego ni偶 urz膮dzenie transportu osobistego;

14) kieruj膮cemu rowerem korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami okre艣lonymi w art. 33 ust. 5 i 8;

15) kierowania urz膮dzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356 i 2348) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 12 dodaje si臋 pkt 12a w brzmieniu:

„12a) pojazd elektryczny lekki – pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposa偶ony w pomocniczy nap臋d elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystuj膮cy do nap臋du wy艂膮cznie energi臋 elektryczn膮 akumulowan膮 przez pod艂膮czenie do zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania;”;

2) po art. 9 dodaje si臋 art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Podmiot prowadz膮cy sprzeda偶 lub 艣wiadcz膮cy us艂ugi wypo偶yczenia pojazd贸w elektrycznych lekkich zapewnia, aby sprzedawane lub wypo偶yczane pojazdy elektryczne lekkie spe艂nia艂y wymagania, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 47 oraz 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”;

3) w art. 45:

a) w ust. 1 po pkt 12 dodaje si臋 pkt 13 w brzmieniu:

„13) nie wype艂nia obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 9a.”,

b) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) pkt 11 i 13 wynosi 500 z艂 do 10000 z艂.”;

4) w art. 46:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pkt 10 i 13 - wymierza wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza kar臋, o kt贸rej mowa w art. 45 ust. 1 pkt 10 i 13, w drodze decyzji, od kt贸rej przys艂uguje odwo艂anie do Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.”.

Art. 3. Urz膮dzenia wyposa偶one w nap臋d elektryczny niespe艂niaj膮ce wymaga艅 okre艣lonych w art. 2 pkt 47b ustawy zmienianej w art. 1 przeznaczone do u偶ywania na drodze publicznej powinny zosta膰 dostosowane do tych wymaga艅 w terminie 6 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

pi膮tek, 19 lipca 2019

Niekt贸rzy nie wiedz膮 co czyni膮Ta hulajnoga zapewne jest 艣wietna, ale po pierwsze nikt nie powinien tak je藕dzi膰 po mie艣cie - st贸w膮 po ulicy, 80 km/h po 艣cie偶ce rowerowej i niewiele wolniej po parku. Natomiast po drugie, taki sprz臋t powinien by膰 traktowany jak motocykl czyli do ruchu po drogach publicznych powinien by膰 dopuszczany po zarejestrowaniu, a jego u偶ytkownik powinien posiada膰 prawo jazdy.

poniedzia艂ek, 15 lipca 2019

Lime i Uber w jednej apce


Hulajnog臋 Lime wypo偶yczysz w aplikacji Uber
www.benchmark.pl
Dzi艣 ju偶 w najwi臋kszych polskich miastach nie trzeba mie膰 w艂asnych pojazd贸w, by sprawnie dostawa膰 si臋 z punktu A do punktu B, bez konieczno艣ci korzystania ze 艣rodk贸w masowego transportu. Dzi臋ki wsp贸艂pracy firm Uber i Lime do zorganizowania przejazdu wystarczy za艣 jedna aplikacja.

czwartek, 4 lipca 2019

No to mo偶emy na razie zapomnie膰 o ustawie nt. UTO

Konsultacje przepis贸w dt. elektrycznych hulajn贸g
infobike.pl
Zmiany przepis贸w dotycz膮ce Urz膮dze艅 Transportu Osobistego, w tym hulajn贸g elektrycznych, maj膮 by膰 poddane szerokim konsultacjom spo艂ecznym - wynika z wypowiedzi wiceministra infrastruktury Rafa艂a Webera.

"Jako resort infrastruktury przygotowali艣my projekt nowelizacji ustawy (ustawy Prawo o ruchu drogowym - PAP), kt贸ry porz膮dkuje te kwestie (Urz膮dze艅 Transportu Osobistego - PAP). Chcemy t臋 ustaw臋 przygotowa膰 w taki spos贸b, aby nie omija膰 konsultacji spo艂ecznych, aby ka偶de 艣rodowisko zainteresowane tematem mog艂o przekaza膰 swoje propozycje, swoje spojrzenie na uregulowanie tego problemu i bardzo liczymy na merytoryczn膮 dyskusj臋" - powiedzia艂 Weber podczas wtorkowego posiedzenia sejmowych komisji infrastruktury oraz administracji i spraw wewn臋trznych.

Minister wyrazi艂 nadziej臋, 偶e mimo zaplanowanych szerokich konsultacji, uda si臋 jeszcze w tej kadencji Sejmu rozpocz膮膰 prace parlamentarne nad nowel膮 ustawy Prawo o ruchu drogowym.Poniewa偶 dla projekt贸w z艂o偶onych do sejmu wraz z ko艅cem kadencji parlamentu nast臋puje koniec procesu legislacyjnego to w ci膮gu najbli偶szego roku mo偶emy nie spodziewa膰 si臋 uchwalenia jakiekolwiek ustawy o UTO.

Przejazd grupowy w LimeNajnowsza aktualizacja aplikacji Lime przynios艂a mo偶liwo艣膰 wypo偶yczania wielu hulajn贸g jednocze艣nie. Organizatorzy wycieczek na Lime'ach b臋d膮 zachwyceni. Gorzej, 偶e pewnie przyb臋dzie liczba eksperymentator贸w pr贸buj膮ca je藕dzi膰 mi臋dzy lud藕mi na kilku hulajnogach na raz.

wtorek, 2 lipca 2019

Policja chce uchylenia mandatu za zderzenie z hulajnog膮


Za zderzenie z hulajnogist膮 by艂 mandat. Teraz policja chce, by s膮d go uchyli艂
tvnwarszawa.tvn24.pl
Policja zawnioskowa艂a do s膮du o uchylenie mandatu dla kobiety, kt贸ra w kwietniu zosta艂a potr膮cona przez nastolatka na hulajnodze. Jak informuje rzecznik komendy sto艂ecznej, ca艂a sprawa zosta艂a ponownie przeanalizowana. - W skali mi臋dzynarodowej to prymitywny skandal - komentuje Wojciech Kotowski, ekspert prawny, kt贸ry nak艂oni艂 policj臋 do zmiany stanowiska.

10% Polak贸w porusza si臋 na UTO


U偶ytkownicy hulajn贸g przeciwni ograniczeniu pr臋dko艣ci
www.ufg.pl
Prawie 10 procent Polak贸w korzysta z urz膮dze艅 transportu osobistego typu elektryczne hulajnogi – wynika z najnowszych bada艅 Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wi臋kszo艣膰 z nich robi to jednak rzadziej ni偶 raz w tygodniu lub okazjonalnie. Najwi臋ksza grupa, kt贸ra deklaruje korzystanie z e-pojazd贸w to nastolatki w wieku nie przekraczaj膮cym dwudziestu lat - blisko 30 procent badanych. Z bada艅 UFG wynika, 偶e s膮 oni niech臋tni wprowadzeniu restrykcji w ruchu tych urz膮dze艅.

Na jesieni Hive zmieni si臋 we FREE NOW