pi膮tek, 9 sierpnia 2019

Uzasadnienie do projektu ustawyPoni偶ej publikuj臋 uzasadnienie do opublikowanego kilka dni temu projektu ustawy wprowadzaj膮cej do polskiego systemu prawnego termin urz膮dzenia transportu osobistego. Wyt艂uszczenia moje.

UZASADNIENIE

Projektowane przepisy wprowadzaj膮 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z p贸藕n. zm.) rozwi膮zania maj膮ce na celu uporz膮dkowanie ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych.

Potrzeba wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie ustawy wynika m.in. z oczekiwa艅 spo艂ecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpiecze艅stwa niechronionych uczestnik贸w ruchu drogowego. Spowodowane jest to faktem, 偶e w ostatnich latach zauwa偶alny jest dynamiczny rozw贸j technologii w zakresie urz膮dze艅 takich jak: hulajnoga elektryczna, deskorolka elektryczna, elektryczne urz膮dzenia samopoziomuj膮ce i inne urz膮dzenia o podobnej konstrukcji wyposa偶one w nap臋d elektryczny, przeznaczone do transportu os贸b (nazwane w projektowanych przepisach urz膮dzeniem transportu osobistego). Rozw贸j ten powoduje, 偶e wskazane urz膮dzenia staj膮 si臋 coraz bardziej dost臋pne i popularne, g艂贸wnie w艣r贸d mieszka艅c贸w du偶ych aglomeracji miejskich, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem bardzo dynamicznie rozwijaj膮cych si臋 w ostatnim czasie, w du偶ych miastach, wypo偶yczalni tego typu urz膮dze艅 (hulajn贸g elektrycznych). Korzystanie z tych urz膮dze艅 budzi jednak powa偶ne w膮tpliwo艣ci w zakresie zgodno艣ci z prawem, a tak偶e bezpiecze艅stwa uczestnik贸w ruchu drogowego, zw艂aszcza pieszych.

Aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z p贸藕n. zm.) nie przewiduj膮 mo偶liwo艣ci poruszania si臋 przy u偶yciu urz膮dze艅 transportu osobistego po drogach publicznych (a tak偶e po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewn臋trznych po艂o偶onych w strefach ruchu). Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystaj膮cej z takiego urz膮dzenia (jakie wi膮偶膮 si臋 z tym obowi膮zki i uprawnienia), co powoduje, 偶e u偶ytkownicy (tak偶e potencjalni) urz膮dze艅 transportu osobistego maj膮 liczne w膮tpliwo艣ci m.in. w zakresie dost臋pno艣ci dla tych urz膮dze艅 publicznej infrastruktury drogowej.

Ponadto, na podstawie obecnych przepis贸w ustawy - Prawo o ruchu drogowym, osoba poruszaj膮ca si臋 przy pomocy tego typu urz膮dzenia nie mo偶e by膰 traktowana jako pieszy, ani te偶 jako kieruj膮cy rowerem, co powoduje w膮tpliwo艣ci i brak jednolitego podej艣cia do os贸b poruszaj膮cych si臋 przy pomocy takich urz膮dze艅 ze strony organ贸w upowa偶nionych do kontroli ruchu drogowego.

Z uwagi na potrzeb臋 prawnego uregulowania ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego na drogach publicznych, projektowana regulacja obejmuje m.in. kwestie statusu prawnego urz膮dzenia transportu osobistego (a tym samym jego u偶ytkownika - kieruj膮cego tym urz膮dzeniem), okre艣lenie cz臋艣ci drogi przeznaczonych do ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego, dopuszczalnej pr臋dko艣ci wskazanych urz膮dze艅, uprawnie艅 do kierowania oraz minimalnego wieku os贸b poruszaj膮cych si臋 przy u偶yciu tych urz膮dze艅.

Efektem projektowanych zmian b臋dzie prawne uporz膮dkowanie ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego (np. hulajn贸g elektrycznych), co z kolei - m.in. poprzez znaczne ograniczenie ruchu tych urz膮dze艅 na chodnikach i drogach dla pieszych - zapewni wy偶szy poziom bezpiecze艅stwa uczestnik贸w ruchu drogowego (zar贸wno pieszych, jak i u偶ytkownik贸w wskazanych wy偶ej urz膮dze艅), a tak偶e wp艂ynie pozytywnie na komfort korzystania przez pieszych z przeznaczonej dla nich przestrzeni.

Projektowane przepisy wprowadzaj膮 do ustawy - Prawo o ruchu drogowym (art. 2 pkt 47b) definicj臋 urz膮dzenia transportu osobistego, wskazuj膮c 偶e jest to urz膮dzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania si臋 wy艂膮cznie przez kieruj膮cego znajduj膮cego si臋 na tym urz膮dzeniu oraz okre艣laj膮 dla tego urz膮dzenia maksymalne wymiary (szeroko艣膰 - nieprzekraczaj膮ca w ruchu 0,9 m, d艂ugo艣膰 - nieprzekraczaj膮ca 1,25 m), mas臋 w艂asn膮 (nieprzekraczaj膮c膮 20 kg) oraz maksymaln膮 pr臋dko艣膰 jazdy ograniczon膮 konstrukcyjnie do 25 km/h, jak r贸wnie偶 藕r贸d艂o nap臋du (nap臋d elektryczny). Projektodawca nie przewidzia艂 mo偶liwo艣ci stosowania innych rodzaj贸w nap臋du ni偶 elektryczny, z uwagi na potrzeb臋 ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez silniki spalinowe, a tak偶e maj膮c na wzgl臋dzie, 偶e obecnie poza silnikami elektrycznymi inne rodzaje nap臋du dla takich urz膮dze艅 nie s膮 powszechnie dost臋pne.

Zgodnie z projektowan膮 regulacj膮, urz膮dzenie transportu osobistego obj臋te zosta艂o definicj膮 roweru (zmiana w art. 2 pkt 47 ustawy - Prawo o ruchu drogowym), dlatego te偶 kieruj膮cy tym urz膮dzeniem mo偶e korzysta膰 z infrastruktury przeznaczonej dla rower贸w (droga dla rower贸w i pas ruchu dla rower贸w) i jest obowi膮zany posiada膰 uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Z tego wzgl臋du, osoby poni偶ej 10 roku 偶ycia (granica wieku dla mo偶liwo艣ci uzyskania karty rowerowej) nie mog膮 korzysta膰 z urz膮dze艅 transportu osobistego.

W艂膮czenie urz膮dzenia transportu osobistego do definicji roweru pozwala na stosowanie do ruchu tych urz膮dze艅 tak偶e zasad odnosz膮cych si臋 do roweru, co - maj膮c na uwadze, 偶e pr臋dko艣膰 rozwijana przez urz膮dzenia transportu osobistego jest zbli偶ona pr臋dko艣ci roweru - wydaje si臋 optymalnym rozwi膮zaniem, nie wprowadzaj膮cym (poza okre艣lonymi w przepisach wyj膮tkami) dodatkowych, odr臋bnych regulacji okre艣laj膮cych zasady ruchu dla urz膮dze艅 transportu osobistego.

Projektowane regulacje powoduj膮, 偶e urz膮dzenie spe艂niaj膮ce wymagania zawarte w definicji urz膮dzenia transportu osobistego, zawsze b臋dzie korzysta艂o z definicji roweru. Konsekwencj膮 przyj臋tego rozwi膮zania jest fakt, 偶e zastosowanie w organizacji ruchu na drodze znaku zakazu B-9 "zakaz wjazdu rower贸w" oznacza tak偶e - zakaz wjazdu urz膮dzenia transportu osobistego.

Maj膮c na uwadze powy偶sze wskaza膰 nale偶y, 偶e decyzj臋 o wy艂膮czeniu danej drogi lub obszaru z ruchu pojazd贸w (w tym tak偶e rower贸w), poprzez zastosowanie w organizacji ruchu znak贸w drogowych, podejmuje organ zarz膮dzaj膮cy ruchem w艂a艣ciwy dla danej drogi. Zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:
  • Generalny Dyrektor Dr贸g Krajowych i Autostrad zarz膮dza ruchem na drogach krajowych,
  • marsza艂ek wojew贸dztwa zarz膮dza ruchem na drogach wojew贸dzkich,
  • starosta zarz膮dza ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
  • prezydent miasta zarz膮dza ruchem na drogach publicznych po艂o偶onych w miastach na prawach powiatu (z wyj膮tkiem autostrad i dr贸g ekspresowych).
Natomiast zarz膮dzanie ruchem na drogach wewn臋trznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, nale偶y do podmiotu zarz膮dzaj膮cego tymi drogami.

Projekt ustawy dodaje ust. 8 w art. 16 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kt贸ry umo偶liwia kieruj膮cemu urz膮dzeniem transportu osobistego - w przypadku braku drogi dla rower贸w lub pasa ruchu dla rower贸w - poruszanie si臋 po jezdni drogi, na kt贸rej pr臋dko艣膰 dopuszczalna pojazd贸w lub zespo艂贸w pojazd贸w jest nie wi臋ksza ni偶 30 km/h. Takie rozwi膮zanie pozwala na bezpieczne (z uwagi na ograniczon膮 pr臋dko艣膰 pojazd贸w) poruszanie si臋 przedmiotowym urz膮dzeniem po jezdni (dzi臋ki czemu urz膮dzenia te nie b臋d膮 porusza艂y si臋 na chodniku czy drodze dla pieszych).

Mo偶liwo艣膰 korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych przez kieruj膮cego urz膮dzeniem transportu osobistego - zgodnie z nowym art. 33 ust. 5a - jest dozwolone wyj膮tkowo, gdy szeroko艣膰 chodnika wzd艂u偶 drogi, po kt贸rej ruch pojazd贸w jest dozwolony z pr臋dko艣ci膮 wi臋ksz膮 ni偶 30 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rower贸w oraz pasa ruchu dla rower贸w. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e w takim przypadku ma zastosowanie przepis art. 33 ust. 6 ustawy, kt贸ry stanowi, 偶e kieruj膮cy rowerem (czyli tak偶e kieruj膮cy urz膮dzeniem transportu osobistego), korzystaj膮c z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowi膮zany jecha膰 powoli, zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰 i ust臋powa膰 miejsca pieszym.

Przepis ust. 8 dodany w art. 33 ustawy wprowadza wy艂膮czenia stosowania niekt贸rych przepis贸w (art. 33 ust. 2, 3a, 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 7) dotycz膮cych zasad ruchu rower贸w w stosunku do urz膮dze艅 transportu osobistego, w celu zapewnienia wy偶szego poziomu bezpiecze艅stwa ruchu drogowego.

Podniesieniu poziomu bezpiecze艅stwa oraz porz膮dku na drodze s艂u偶膮 te偶 zmiany w art. 45 ust. 1 ustawy, polegaj膮ce na dodaniu pkt 11-15. Dodane przepisy zabraniaj膮 pozostawiania urz膮dze艅 transportu osobistego w miejscach utrudniaj膮cych ruch lub zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu (pkt 11), ci膮gni臋cia urz膮dzeniem transportu osobistego innego pojazdu (pkt 12), u偶ywania na drodze publicznej urz膮dzenia wyposa偶onego w nap臋d elektryczny innego ni偶 urz膮dzenie transportu osobistego (pkt 13), kieruj膮cemu rowerem korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza okre艣lonymi przypadkami (pkt 14) oraz formu艂uj膮 te偶 wprost zakaz kierowania urz膮dzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10, w tym r贸wnie偶 pod opiek膮 osoby doros艂ej (pkt 15).

Ponadto projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124) dodaj膮c nowy pkt 12a w art. 2. Przepis ten wprowadza poj臋cie pojazdu elektrycznego lekkiego, zdefiniowanego jako pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposa偶ony w pomocniczy nap臋d elektryczny, oraz pkt 47b ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystuj膮cy do nap臋du wy艂膮cznie energi臋 elektryczn膮 akumulowan膮 przez pod艂膮czenie do zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania. Dodany art. 9a ustawy o elektromobilno艣ci nak艂ada na podmiot prowadz膮cy sprzeda偶 lub 艣wiadcz膮cy us艂ugi wypo偶yczenia pojazd贸w elektrycznych lekkich obowi膮zek zapewnienia, aby sprzedawane lub wypo偶yczane pojazdy elektryczne lekkie (rowery wyposa偶one w pomocniczy nap臋d elektryczny oraz urz膮dzenia transportu osobistego) spe艂nia艂y wymagania o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 47 oraz 47b ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jednocze艣nie w art. 45 ust. 1 ustawy o elektromobilno艣ci przewidziane zosta艂y - dla podmiotu, kt贸ry nie wype艂nia obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 9a wskazanej ustawy - sankcje w postaci kary, kt贸r膮 wymierza (zgodnie ze zmienionym ust.1 i 3 w art. 46 tej ustawy) wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej w drodze decyzji, od kt贸rej przys艂uguje odwo艂anie do Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w. Wskazanie wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako organu w艂a艣ciwego do wymierzenia kary, wynika z zakresu zada艅 Inspekcji Handlowej, okre艣lonego w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930, z p贸藕n. zm.), obejmuj膮cego m.in. kontrol臋 legalno艣ci i rzetelno艣ci dzia艂ania przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w rozumieniu przepis贸w odr臋bnych w zakresie produkcji, handlu i us艂ug.

Wskazane wy偶ej rozwi膮zania maj膮 na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze艅stwa poprzez wyeliminowanie z ruchu urz膮dze艅 nie spe艂niaj膮cych wymaga艅 okre艣lonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (np. poruszaj膮cych si臋 z pr臋dko艣ci膮 wi臋ksz膮 ni偶 wynikaj膮ca z definicji urz膮dzenia transportu osobistego).

Projekt ustawy zawiera przepis przej艣ciowy, zgodnie z kt贸rym urz膮dzenia wyposa偶one w nap臋d elektryczny niespe艂niaj膮ce wymaga艅 okre艣lonych w art. 2 pkt 47b ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. d艂ugo艣膰, szeroko艣膰, masa w艂asna, pr臋dko艣膰) przeznaczone do u偶ywania na drodze publicznej powinny zosta膰 dostosowane do tych wymaga艅 w terminie 6 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy.

Zgodnie z przepisem ko艅cowym projektowana ustawa wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

Projekt nie wp艂ywa na dzia艂alno艣膰 mikro-, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w.

Projekt nie wymaga przedstawienia organom lub instytucjom Unii Europejskiej stosownie do § 39 uchwa艂y nr 190 Rady Ministr贸w z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. Regulaminu pracy Rady Ministr贸w (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z p贸藕n. zm.).

Projektowana regulacja nie zawiera przepis贸w technicznych w rozumieniu rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt贸w prawnych (Dz. U. poz. 2039, z p贸藕艅. zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia艂alno艣ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z p贸藕n. zm.) projekt zostanie udost臋pniony na stronach urz臋dowego informatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

Maj膮c na uwadze § 52 uchwa艂y nr 190 Rady Ministr贸w z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr贸w projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rz膮dowego Centrum Legislacji w serwisie Rz膮dowy Proces Legislacyjny z dniem skierowania projektu do uzgodnie艅 i konsultacji publicznych.

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Brak komentarzy:

Prze艣lij komentarz